• Nowy kierunek: PIELĘGNIARSTWO
 • Gastronomia i hotelarstwo
 • Dietetyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Ratownictwo medyczne

belka studia

illustracje 3D

 

 • Dietetyka
 • Turystyka i rekreacja
 • Ratownictwo medyczne
 • nowy kierunek: Gastronomia i hotelarstwo
 • nowy kierunek: Pielęgniarstwo - rekrutacja już trwa !

Dlaczego warto studiować ....?

 • zajęcia prowadzone są przez specjalistów
 • praktyki można odbyć w kraju i za granicą
 • dysponujemy odpowiednim zapleczem dydaktycznym
 • studenci mogą rozwijać swoje pasje w kołach naukowych
 • zajęcia praktyczne na kierunku Turystyka i rekreacja odbywaję się w bardzo atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i kulturowym miejscach 
 • studenci na na kierunku Turystyka i rekreacja mogą zdobyć dodatkowe umiejętności tj. nauka jazdy na nartach, snowboardzie, nauka żeglowania i kajakarstwa. 

belka nasza ofertaillustracje 2D

Co u nas skończysz?

DIETETYKA - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

DIETETYKA - studia II stopnia (magisterskie, 2-letnie); forma studiów: stacjonarne

TURYSTYKA I REKREACJA - studia I stopnia ( licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne

GASTRONOMIA I HOTELARSTWO - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

PIELĘGNIARSTWO - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

belka ksztalcenieksztalcenie

Gwarancja rozwoju studenta... 

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów, stale podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach, gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.

belka wyposazeniewyposazenie

Odpowiednio wyposażone sale ...

Zajęcia z zakresu nauk podstawowych prowadzone są na bazie istniejących, odpowiednio wyposażonych jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu, dysponujemy również przystosowanymi zgodnie z obowiązującymi standardami laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają swoje umiejętności:

Laboratorium Oceny Żywności
Pracownia Anatonomiczna
Pracownia Histologiczna
Pracownia Oceny Żywności
Pracownia Technologii Gastronomicznej
Sala Audytoryjna

 

 

 

belka ogloszenia

belka aktualnosci

Regulamin konkursu  ,,Fotograficznego z najciekawszą iluminacją świąteczną” Plik PDF

Jak co roku Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny zaprosił młodzież, rodziców i nauczycieli na Dzień Otwarty, by mogli zapoznać się z pełną ofertą edukacyjną siedleckiej Uczelni, spotykając się z przedstawicielami wszystkich wydziałów i kierunków. Impreza odbyła się 15 grudnia 2017 r. w budynku Wydziału Humanistycznego przy ulicy Żytniej 39. W spotkaniu uczestniczyli także studenci kierunku Turystyka i rekreacja wraz z pracownikami Zakładu Turystyki i Rekreacji.

15 grudnia 2017 r. grupa studentów 3 roku Turystyki i rekreacji, z prowadzącą zajęcia z Hotelarstwa dr  Joanną Omieciuch, uczestniczyła w zajęciach warsztatowych z tegoż przedmiotu. Przed udaniem się do dwóch wybranych obiektów noclegowych, tydzień wcześniej odbyły się zajęcia teoretyczne, na których studenci zapoznali się z częściami składowymi współczesnych hoteli. Dużo wcześniej dwójka studentów – dzięki swoim osobistym kontaktom – zapewniła możliwość przeprowadzenia warsztatowych spotkań.

 

Uczniowie "klasy mundurowej" liceum ze Stoczka Węgrowskiego uczestniczyli w zajęciach z pierwszej pomocy. Pod czujnym okiem pana doktora Piotra Leszczyńskiego oraz studentów Koła Naukowego