• Ratownictwo medyczne
 • Turystyka i rekreacja
 • Dietetyka

belka studia

illustracje 3D

 

 • Dietetyka
 • Turystyka i rekreacja
 • nowy kierunek Ratownictwo medyczne

 

Dlaczego warto studiować ....?

 • zajęcia prowadzone są przez specjalistów
 • praktyki można odbyć w kraju i za granicą
 • dysponujemy odpowiednim zapleczem dydaktycznym
 • studenci mogą rozwijać swoje pasje w kołach naukowych
 • zajęcia praktyczne na kierunku Turystyka i rekreacja odbywaję się w bardzo atrakcyjnych pod względem przyrodniczym i kulturowym miejscach 
 • studenci na na kierunku Turystyka i rekreacja mogą zdobyć dodatkowe umiejętności tj. nauka jazdy na nartach, snowboardzie, nauka żeglowania i kajakarstwa. 

belka nasza ofertaillustracje 2D

Co u nas skończysz?

DIETETYKA - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne
TURYSTYKA I REKREACJA - studia I stopnia ( licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

RATOWNICTWO MEDYCZNE - studia I stopnia (licencjackie, 3-letnie); forma studiów: stacjonarne

belka ksztalcenieksztalcenie

 

Gwarancja rozwoju studenta... 

Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna składająca się profesorów, doktorów habilitowanych oraz doktorów, stale podnoszących swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach, konferencjach, gwarantuje wysoki poziom prowadzonych wykładów, konwersatoriów i zajęć praktycznych.

belka wyposazeniewyposazenie

Odpowiednio wyposażone sale ...

Zajęcia z zakresu nauk podstawowych prowadzone są na bazie istniejących, odpowiednio wyposażonych jednostek naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu, dysponujemy również przystosowanymi zgodnie z obowiązującymi standardami laboratoriami i pracowniami, gdzie nasi studenci nabywają i udoskonalają swoje umiejętności:

Laboratorium Oceny Żywności
Pracownia Anatonomiczna
Pracownia Histologiczna
Pracownia Oceny Żywności
Pracownia Technologii Gastronomicznej
Sala Audytoryjna

 

 

 

belka ogloszenia

belka aktualnosci

W Polsce jedynie w Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach na kierunku Turystyka i Rekreacja student ma możliwość uczestniczenia w bezpłatnych szkoleniach, w wyniku których uzyska certyfikowane uprawnienia:

 

 Studenci drugiego i trzeciego roku kierunku turystyka i rekreacja byli na kolejnym wyjeździe  w ramach zajęć terenowych.

Studenci pierwszego drugiego  roku kierunku Turystyka i Rekreacja w ramach programu studiów  w styczniu 2016 roku byli  na narciarskim obozie zimowym.